Centro de Psicología en Barcelona. Psiquiatría. Fisioterapia.

Psicólogos con tratamiento para niños, adolescents y adultos. Psicología Forense. Servicio de psiquiatría. Servicio de Fisioterapia. / Psicòlegs amb tractament a nens, adolescents i adults. Psicologia Forense. Servei de psiquiatria. Servei de Fisioteràpia.sábado, 6 de septiembre de 2008

Aprenguem a relacionar-nos fent TEATRE! 08-09

Aprenguem a relacionar-nos fent TEATRE!

Primer trimestre curs 2008-2009

• Objectiu: Treballar habilitats socials en grup mitjançant el teatre (com fer amics, autoestima, autocontrol, empatia, resolució de conflictes, expressar sentiments, assumir errors, com demanar ajuda, com queixar-se, etc).

• Destinataris: Nens i nenes de 8 a 11 anys (en funció de les edats del grup s’hi podran acceptar infants de 7 o 12 anys).

• Horaris:

- Grup 1: Dimarts de 18:30h a 20:00h. Inici: 30 de setembre*
- Grup 2: Dimecres de 18:30 a 20:00h. Inici: 1 d’octubre*

*Hi ha d’haver un mínim de quatre nens o nenes per grup per tal que es pugui dur a terme l’activitat; en cas contrari el grup s’haurà d'anul•lar. Qualsevol canvi es comunicarà telefònicament a les persones inscrites.

• Inscripcions a partir del dilluns 8 de setembre.
• Preu especial pels nens i nenes que ja es visiten a CEDIPTE.

Per demanar informació de preus i per a les inscripcions truqui’ns o enviï’ns un e-mail.

Telf: 93 232 51 96
Correu electrònic: cedipte@cedipte-psicologia.com

viernes, 5 de septiembre de 2008

Cedipte-Teràpia familiar

A CEDIPTE fem teràpia familiar des d’un enfocament sistèmic. Què vol dir això?
La teràpia sistèmica parteix de la base que els problemes psicològics de les persones no es poden avaluar o tractar de forma aïllada, sinó que cal tenir en compte el context, el sistema on es troben i les funcions que hi exerceixen. Com que el sistema més proper i significatiu per a cada persona és la seva família, entenent que n’existeixen múltiples tipus, la sistèmica s’ha centrat sobretot en la teràpia familiar.

APLICACIONS
La teràpia familiar s’aplica:
- Per a tractar conflictes oberts i estressants entre els membres de la família, amb o sense la presència de símptomes en un o més membres de la família.
- També davant de trastorns psicològics o conductes disfuncionals en un o més membres de la família (sovint els canvis en aquestes relacions poden modificar el problema existent).

OBJECTIU PRINCIPAL
Introduir canvis en les relacions familiars, tenint en compte que: La teràpia familiar sistèmica assumeix que qualsevol canvi que es produeixi en el sistema familiar afecta a cadascun dels seus membres, i és per això que és tan important la col·laboració entre ells de cara a ajudar la persona o persones que pateixen un símptoma.


OBJECTIUS DELS/LES TERAPEUTES
- Observar la dinàmica d’interacció de la família i la seva relació amb el possible trastorn psicològic, si hi és.
- Promoure els punts forts interns de la família i els seus recursos funcionals.
- Reestructurar els estils desadaptatius d’interacció a la família.
- Reforçar a la família els comportaments de resolució de problemes.

CASOS ON LA TERÀPIA FAMILIAR ÉS ESPECIALMENT ÚTIL
- Dificultats de relació entre generacions
- Dificultats de comunicació
- Dificultats davant les conductes de nens/es i adolescents
- Dificultats a nivell escolar
- Patrons disfuncionals a la família
- Problemes d’adaptació a diferents etapes de la vida (adolescència, emancipació dels fills, etc.)
- Dols no resolts (pèrdues de sers estimats)
- Dificultats en les relacions socials
- Altres…METODOLOGIA EMPRADA A CEDIPTE

A CEDIPTE, la teràpia familiar, tal com s’acostuma a fer en aquest model psicoterapèutic, la portem a terme amb coteràpia. Això vol dir que les visites familiars són portades per dues professionals. A CEDIPTE, ambdues terapeutes familiars són psicòlogues i estan formades amb el Màster de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.

En cada sessió de teràpia familiar s’hi poden citar diferents membres de la família, segons el moment del tractament i les característiques de la problemàtica concreta, i sempre amb el seu consentiment.