Centro de Psicología en Barcelona. Psiquiatría. Fisioterapia.

Psicólogos con tratamiento para niños, adolescents y adultos. Psicología Forense. Servicio de psiquiatría. Servicio de Fisioterapia. / Psicòlegs amb tractament a nens, adolescents i adults. Psicologia Forense. Servei de psiquiatria. Servei de Fisioteràpia.viernes, 25 de noviembre de 2011

Nou conveni de col·laboració amb COLPIS (Col·legi de Politòlegs i Sociolegs de Catalunya)

Informem que Cedipte ha establert un conveni de col·laboració amb Col·legi de Politòlegs i Sociolegs de Catalunya (COLPIS) on oferirà descomptes als seus col·legiats i treballadors en els seus serveis de psicologia, psiquiatria i fisioteràpia. Descomptes COLPIS

Per a més informació truqueu al 93 232 51 96 o un e-mail a cedipte@cedipte-psicologia.com


Col·legi de Politòlegs i Sociolegs de Catalunya


Psicologos Barcelona