Centro de Psicología en Barcelona. Psiquiatría. Fisioterapia.

Psicólogos con tratamiento para niños, adolescents y adultos. Psicología Forense. Servicio de psiquiatría. Servicio de Fisioterapia. / Psicòlegs amb tractament a nens, adolescents i adults. Psicologia Forense. Servei de psiquiatria. Servei de Fisioteràpia.martes, 13 de marzo de 2012

Nou conveni de col·laboració Departament de Benestar Social i Família, i Cedipte Psicologia

Informem que Cedipte ha establert un conveni de col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat) on oferirà descomptes a les famílies monoparental i famílies nombroses en els seus serveis de psicologia, psiquiatria i fisioteràpia.

Per a més informació truqueu al 93 232 51 96 o un e-mail a cedipte@cedipte-psicologia.com

Benestar Social i Família Generalitat de Catalunya

Cedipte-Psicologia

Equip de Cedipte-Psicologia

Nou conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona (UdG)

Informem que Cedipte ha establert un conveni de col·laboració amb la prestigiosa Universitat de Girona (UdG www.udg.edu) on oferirà descomptes als seus estudiants i treballadors en els seus serveis de psicologia, psiquiatria i fisioteràpia.

Per a més informació truqueu al 93 232 51 96 o un e-mail a cedipte@cedipte-psicologia.com

Universitat de Girona (Udg)

Cedipte-Psicologia

Equip de Cedipte-Psicologia